NOTARIS

Wat doet een notaris bij de verkoop van een huis?

Een huis kan niet verkocht worden zonder tussenkomst van een notaris. De notaris maakt de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte en laat deze ondertekenen. Daarna zorgt hij voor inschrijving van de akten in de openbare registers.

De koper van een huis heeft het recht zijn notaris aan te wijzen. Uitzondering: nieuwbouw of bepaalde specifieke projecten. In zo’n geval worden de akten door de notaris van de verkoper gepasseerd. De koper heeft altijd het recht zijn eigen notaris mede in te schakelen.

De notaris is een jurist met veel ervaring op het gebied van onroerende zaken. U kan hem ook inschakelen voor het opstellen van de koopakte. Hij geeft advies en nodigt beide partijen uit om elkaar de nodige informatie te verschaffen.

De notaris wikkelt ook het financiële deel van de transactie af. De koper (en/of diens hypotheekbank) dient het verschuldigde tijdig, voor het tekenen van de leveringsakte, naar de derdengeldenrekening van de notaris over te maken. Voor een waarborgsom die gestort is krijgt de koper rente vergoed, de waarborgsom inclusief rente komt in mindering op het bedrag dat de koper verschuldigd is.

De verkoper krijgt de koopsom na aftrek van de aflossing van eventuele hypothecaire leningen, als zeker is dat ook hij heeft voldaan aan zijn verplichting om een onbelast huis te leveren. Dit is meestal één of twee werkdagen na het passeren van de transport- (en hypotheek)akte. De notaris zorgt ervoor dat de gehele transactie zonder problemen verloopt.

SaveSave

GRATIS SCHATTING

U wil uw woning verkopen maar weet niet precies hoeveel deze waard is? Neem nu vrijblijvend contact op voor een gratis schatting.

info@immassur.be

HOEVEEL KAN IK LENEN?

Wil je berekenen hoeveel je kan lenen? 
Klik hier!

Voor het berekenen van uw maandelijkse aflossing: Klik hier!

Compare listings

Vergelijken